Samen werken aan een gezond leven


Samen werken aan een gezond leven

Of u nu last hebt van een onregelmatige hartslag of pijn op de borst, wanneer u hartklachten hebt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen wat er aan de hand is en welke behandeling nodig is. Het St. Antonius Hartcentrum biedt u deze zorg.

Vooraanstaand hartcentrum

Het St. Antonius Hartcentrum is het grootste hartcentrum van Nederland en neemt landelijk en internationaal een prominente plaats in binnen het vakgebied. Het centrum beschikt over een eigen research- & developmentafdeling en staat internationaal bekend om zijn innovatieve kracht.

Ook als het gaat om toepassen van nieuwe, veiliger en minder belastende behandelmethoden behoren onze cardiologen en hartchirurgen tot de absolute voorhoede. Kortom, u bent bij het Hartcentrum in goede handen.

Bij het Hartcentrum kunt u terecht voor:

Medisch maatschappelijk werk

Een hartoperatie is een ingrijpende gebeurtenis. Het vooruitzicht op een hartoperatie kan gevoelens oproepen van angst, onzekerheid en verdriet, zowel bij u als bij de mensen om u heen. Mocht u tijdens de wachttijd behoefte hebben om hierover te praten, dan kunt u terecht bij de maatschappelijk werker van de afdeling Hartchirurgie van het ziekenhuis. Het kan moeilijk zijn om met uw partner of naasten over uw gevoelens te praten, soms lukt dat zelfs helemaal niet. Toch is het wenselijk om er juist wel over te praten. Dit kan uw herstel uiteindelijk ten goede komen. Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met het Medisch maatschappelijk werk, T 088 - 320 73 25.

Na uw behandeling

Onze zorg stopt niet bij uw ontslag uit ons ziekenhuis. Ook daarna begeleiden we u zodat u zo snel mogelijk herstelt. Voordat u naar huis gaat, hebt u nog een gesprek met de (assistent)cardioloog, (assistent) hartchirurg of nurse practitioner en wordt de situatie na uw hartoperatie met u doorgesproken. Ook krijgt u adviezen voor lichamelijke oefeningen en uw dagelijkse bezigheden gedurende de eerste weken na ontslag en, indien nodig, een dieetlijst. Daarnaast informeert de fysiotherapeut u over uw hartrevalidatie.

Lees de voor meer informatie hierover de folder (pdf) "Adviezen voor thuis na hartoperatie."

Hartrevalidatie

Twee à drie weken na ontslag gaat u voor controle naar uw cardioloog. Als uw conditie het toelaat, start u daarna met het hartrevalidatieprogramma. Het hartrevalidatieteam bestaat uit een cardioloog, revalidatiearts, fysiotherapeut en een medisch maatschappelijk werker. Het houdt zich bezig met uw herstel na de operatie.

Het revalidatieprogramma bestaat uit een 'terugkomuur' en training. Tijdens het terugkomuur krijgt u informatie over gezond bewegen, de medische en psychosociale aspecten van hart- en vaatziekten en voeding. De training vindt in groepsverband plaats onder begeleiding van de fysiotherapeut en bestaat uit algemene oefeningen, sport, spel, ontspanningsoefeningen en fietsen. De training duurt zes tot acht weken. Om het effect van de training te behouden, kunt u het beste blijven sporten.

Bekijk voor meer informatie onze folder (pdf) "Rondom uw hartoperatie."

Leefregels

Na uw hartoperatie adviseren wij u de volgende leefregels te volgen:

  • Blijf na uw operatie minimaal zeven dagen binnen (bij slecht weer langer). U hebt namelijk een verminderde weerstand.
  • Zorg ervoor dat er de eerste zeven dagen dag en nacht iemand bij u is, zodat diegene de huisarts of cardioloog kan bellen.
  • Neem voldoende rust.
  • Eet gezond.
  • Wacht met sporten tot na uw hartrevalidatie.
  • U mag de eerste zes weken geen inspannende activiteiten doen, zoals autorijden, fietsen, zwaar huishoudelijk werk verrichten en kinderen tillen.

Lees voor meer adviezen onze folder "Adviezen voor thuis na hartoperatie."

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Hartcentrum.