Feiten en cijfers


Het St. Antonius Hartcentrum is het grootste hartcentrum van Nederland. Het behandelcentrum verricht de meeste hartbehandelingen per jaar. In 2009 voerden we 1.969 openhartoperaties uit. Dat is meer dan 10 procent van het landelijke aantal. Van de 36.367 dotterbehandelingen werden er 2.725 in ons behandelcentrum uitgevoerd (7,5 procent).

Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van de hartbehandelingen die plaatsvinden in het St. Antonius Hartcentrum en de bijbehorende aantallen voor 2009:

 Ingreep Aantal 
 Totaal aantal openhartoperaties  1969
   
 Coronaire bypassoperaties  810 
 Klepchirurgie, ge├»soleerd  399
 Klepchirurgie & coronaire bypassoperaties  209
 Ritmechirurgie  87
 Aortachirurgie  259
 Overige cardiochirurgie  205
   
 Overige behandelingen  
   
 Ptca's (dotterbehandelingen)  2725
 Cardiovasculaire stents  2978
 Katheterablaties  588
 ICD-implantaties  358
 Pacemakers  211
 Overige cardiologie  149