Homepagina St. Antonius HartcentrumHartfalen verholpen via hals en borstkas

Sneller herstel Het hartfalen bij de patiënt was veroorzaakt door een eerder hartinfarct, dat ernstige schade toebracht aan het weefsel van de linkerhartkamer. Hierdoor was de knijpkracht in dit deel van hart grotendeels weg. ‘Een ernstige aandoening, want een slechte pompfunctie van het hart geeft naast klachten van hartfalen ook een sterk verminderde levensverwachting’, licht Patrick Klein toe. ‘Bij een deel van de patiënten is dit operatief te verhelpen door de hartkamer te verkleinen. Tot nu toe gebeurde dat via een zware operatie waarbij een hartlongmachine de vitale lichaamsfuncties tijdelijk overneemt. Maar nu kunnen we patiënten een alternatief bieden: een......

Mededeling voor patiënten met ICD van het merk St. Jude Medical

De oorzaak van deze voortijdige uitputting van de batterij schrijft St. Jude Medical toe aan de vorming van lithiumclusters in de batterij, waardoor kortsluiting ontstaat. De ICD kan daardoor binnen enkele dagen zijn batterijspanning verliezen. Het voorkomen van een dergelijk probleem bij dit type ICD is vooralsnog zeldzaam (geschat door de firma St. Jude Medical op 0.21%). Hoe weet ik van welk merk mijn ICD is? Op uw ICD-pasje vindt u alle informatie over uw ICD. Hierop staat ook van welk merk uw ICD is. Deze mededeling geldt alleen voor dragers van ICD’s van het merk St. Jude Medical. Geeft......

Unieke hartklepoperatie uitgevoerd

Het ging hier om het herstel van lekkende ’tricuspidalis’-hartkleppen. Deze hartklep bevindt zich tussen de rechterboezem en de rechterhartkamer. De operaties werden uitgevoerd terwijl het hart van de patiënten nog klopte. Wereldwijd is deze operatie pas 12 maal uitgevoerd, maar was eerder technisch nog niet mogelijk. De patiënten van het St. Antonius, twee vrouwen van middelbare leeftijd, waren zeer ernstig ziek en stevenden af op terminaal hartlijden. Door deze nieuwe behandeling krijgen deze patiënten nu meer kwaliteit van leven. Cardioloog dr. Jan van der Heyden: ''Wij konden dit doen met behulp van een nieuw minuscuul tricinch-implantaatsysteem, dat wordt gekoppeld aan......

Patiënt krijgt als eerste nieuwste stent

Meer levens redden Cardiothoracaal chirurg dr. R.H. Heijmen plaatste de nieuwe stent vorige week met succes bij een patiënt met een aorta-aneurysma in de borstkas. De vernieuwde stent is gemaakt van een dunner materiaal en heeft een kleinere diameter. Hij heeft daarom ook maar een kleine toegangsweg nodig om geplaatst te worden, bijvoorbeeld via de lies. Dat noemen we ook wel een minimaal invasieve ingreep en geeft veel voordelen voor patiënten. Heijmen verwacht dat de nieuwe stent in de nabije toekomst levensreddend kan zijn: “Vooral patiënten met een aorta-aneurysma in de borstkas bij wie een ingreep nu nog complex is,......

Hartcentra St. Antonius en AMC slaan handen ineen

De beide hartcentra gaan elkaar versterken op het gebied van onderzoek en wetenschap. Douwe Biesma, voorzitter Raad van Bestuur St. Antonius, is blij met de nieuwe partner: “Het AMC heeft een goede reputatie op het gebied van hart- en vaatonderzoek, ook internationaal. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze gespecialiseerde hart- en vaatzorg verder ontwikkelen.” Marcel Levi, voorzitter Raad van Bestuur van het AMC: “Ik denk dat de laatste jaren overduidelijk is geworden dat samenwerken in onderzoek cruciaal is. AMC en St. Antonius vullen elkaar goed aan op het gebied van onderzoek naar hart- en vaatziekten, dus wij verwachten......

St. Antonius Ziekenhuis verricht 1000ste hartoperatie via ‘sleutelgat’

Bij een lekkende of vernauwde hartklep kan het nodig zijn deze te vervangen of te repareren. Dit kan gebeuren via een openhartoperatie waarbij het borstbeen wordt doorgezaagd. Dit is echter een zware ingreep en soms is een iets minder ingrijpende behandeling mogelijk, namelijk via een kleinere opening (sleutelgat) in de borstkas. Deze hartklepoperatie wordt voornamelijk uitgevoerd om de mitralisklep te repareren. Ook het vervangen van deze hartklep, het sluiten van een opening in het boezemtussenschot (ASD) of het verwijderen van tumoren uit het hart kan goed via deze methode gebeuren. Reparatie van de hartklep heeft de voorkeur boven het vervangen......

Eerste resultaten programma TopZorg bekend

Programma TopZorg In een beperkt aantal niet-academische ziekenhuizen wordt op deelgebieden zeer specialistische zorg geleverd in combinatie met wetenschappelijk onderzoek. Voor deze zorg en dit onderzoek is op dit moment geen financiering beschikbaar. Het experiment TopZorg subsidieert gedurende 4 jaar dit type zorg en onderzoek in 3 niet-academische ziekenhuizen, waaronder ook in het St. Antonius. Een programma brede evaluatie uitgevoerd door het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) moet de maatschappelijke meerwaarde van deze subsidie vaststellen. Dit zal het ministerie van VWS input leveren voor besluitvorming rondom toekomstig beleid. ZonMw* coördineert het programma TopZorg. Negen onderzoeksprojecten binnen St. Antonius Bij......
Naar nieuwsarchief